Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Rozalii w Suszu

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

XXX Niedziela zwykła 25.10.2020r.

    


1.      Dziękuję za ubiegłotygodniowe ofiary przeznaczone na cele inwestycyjne w naszej parafii.

2.      W Liturgii Kościoła: w środę święto św. Szymona i Judy Tadeusza Ap.

3.      W przyszłą Niedzielę 01.11 przypada Uroczystość Wszystkich Świętych, porządek Mszy św. jak w każdą Niedziele. W tym dniu NIE BĘDZIE procesji i Mszy św. na cmentarzu. Zapraszam na modlitwę za zmarłych do kościoła. Stolica Apostolska wydłużyła okres zyskania odpusty za zmarłych z oktawy na cały miesiąc listopad. Poświęcenie pomników po indywidualnym umówienie się księdzem.

4.      Zbliża się listopad, miesiąc modlitwy za zmarłych. Na stoliku, pod chórem, są wyłożone koperty z kartkami na wypominki i Mszę zbiorową "gregoriańską" za zmarłych. Po ich czytelnym wypisaniu, zaznaczeniu ofiary oraz zaznaczeniu dnia kiedy chcemy by były odczytane, można koperty wrzucać do skarbony umieszczonej przy wejściu do kościoła. Pamiętajmy, że modlitwa za zmarłych wyprasza im zbawienie i świadczy o tożsamości rodziny.

5.      Jest nowy numer "Gościa Niedzielnego"

6.      Trwamy w "strefie czerwonej",  przypominam o obowiązku noszenia maseczek, dezynfekcji rąk i przestrzeni między osobami / 1 osoba na 7m2/.

7.      Nabożeństwa z naszego kościoła są transmitowane przez Internet, link podany jest na stronie internetowej parafii.WSKAZANIA DUSZPASTERSKIE BISKUPA ELBLĄSKIEGO [17 października 2020]

1. Limity wiernych w kościołach

Od 17 października 2020 r. obowiązują limity uczestników nabożeństw w kościołach: w tzw. strefie żółtej – 1 osoba na 4m2, w strefie czerwonej - 1 osoba na 7m2. Przy drzwiach wejściowych do kościoła należy umieścić tego typu informację.

2. Dyspensa

Udzielam dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej od 18 października do 15 listopada br. osobom chorym i starszym oraz ich opiekunom, a także pracownikom służby zdrowia [kan. 87 § 1 oraz 1245 KPK].

3. Chrzest

Do obrzędów chrzcielnych używamy za każdym razem świeżej wody. Kapłan udziela chrztu w maseczce, a przed i po namaszczeniu olejem krzyżma, myje i dezynfekuje ręce.

4. Spowiedź

Nie spowiadamy w konfesjonałach zamkniętych (szafowych). Po każdej spowiedzi dezynfekujemy folię na kratach konfesjonału od strony penitenta. Wymieniamy ją przynajmniej raz w tygodniu.

5. Chorzy

Księża idą do chorych z Komunią świętą tylko na wyraźne zaproszenie, ponawiane za każdym razem. Czynią to w maseczkach, a nawet rękawiczkach, gdyż mamy do czynienia z grupą podwyższonego ryzyka, tj. osób chorych, starszych, o mniejszej odporności immunologicznej. Opiekujący się chorymi i ich rodziny przeżywają często lęk, którego nie można lekceważyć.

6. Udzielanie Komunii

Szafarze, w tym także księża, udzielają Komunii w maseczkach.

Komunia może być udzielana zarówno: klęczącym „do ust”, jak i stojącym „na rękę”. Obydwa sposoby są równouprawnione. Wierni posiadają prawo wyboru sposobu przyjęcia Komunii. Szafarzowi nie wolno tego prawa ograniczać.

Przed Komunią należy poinformować wiernych o porządku i sposobie przyjmowania Eucharystii. Należy utworzyć oddzielne rzędy dla przyjmujących Komunię do ust i na rękę. Jeśli jest tylko jeden szafarz najpierw udziela Komunii na rękę, a następnie do ust. Szafarz okazuje zawsze cierpliwość i zrozumienie przystępującym do Komunii.

7. Uroczystość Wszystkich Świętych

Zachęcam, aby w Uroczystość Wszystkich Świętych zachować w kościołach porządek niedzielny (nie redukować ilości Mszy św.). Podobnie może być w Dniu Zadusznym (2 listopada). Należy przypominać wiernym, że cały listopad jest poświęcony pamięci zmarłych i odwiedziny grobów trzeba zaplanować poza 1 i 2 listopada, aby uniknąć przebywania w tłumie.

8. Spotkania i katecheza przyparafialna

Jeśli pozwalają na to przepisy sanitarne, w danej miejscowości czy dzielnicy, można gromadzić się na spotkania w grupach, wspólnotach, dla formacji i katechezy. Patrzymy tutaj analogicznie na działalność pozaszkolną i kulturalną, którą prowadzą stowarzyszenia i instytucje.

9. Zasady bezpieczeństwa

W kościele, zakrystii, kancelarii parafialnej, używamy maseczek osłaniających usta i nos. Przy drzwiach kościoła umieszczamy dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk.

+Jacek Jezierski, biskup elbląski

Elbląg, dn. 17 października 2020


Intencje Mszalne w tygodniu 25.10.2020 - 01.11.2020r.

XXX Niedziela zwykła

25.10.2020r.

800  Dziękczynna za 55 lat małżeństwa Gabrieli i Janusza Świętochowskich

1000 + Kazimierz Puwalski 9r.śm.

1200  + Władysława/7r.śm./ i Jan Misiak

1800 + Józefa Kochalska i + z rodziny

Poniedziałek

26.10.2020r.

700 + s. Maria

1800 + Wisław Lewandowski 2r.śm.

Wtorek     

27.10.2020r.

700

 

1800 O błog. Boże dla Wojciecha i Oliwi Mazurowskich

Środa 

28.10.2020r.

 

700

1800 + Tadeusz Dumkiewicz, rodzice i dziadkowi z obojga stron

Czwartek

29.10.2020r.

 

700

1800 + Henryka Paradowska 3r.śm.

/+ Henryk Sowiński -w tydzień po pogrzebie/

Piątek

30.10.2020r.

700

                                                                                  

1800 O błog. Boże dla Przemysława i Klaudii Olek

 Sobota 

31.10.2020r.

700 + Helena, Antoni Kowalczyk, Ewa Modrzewka, Irena, Bernard, Roman, Ryszard Adamusiak

1800  + Barbara Michałowska/5r.śm./; rodzice Bonifacy i Józefa Michałowscy, Ludwik i Joanna Katan

Uroczystość Wszystkich Świętych

01.11.2020r.

800 + Józef Buliński, Heliodor i Henryka Lulińscy, Małgorzata Bańkowska i + z rodziny

1000 + Henryk Zając; + z rodzin Opieka i Zając

1200 + Alicja Kowalczyk

1800 Msza zbiorowa za zmarłych

18.10.2020r.
11.102020r.
04.10.2020r.
Modlitwa
Stary Testament
Ks.Proboszcz Radosław Klein
Litania do Św Rozalii