Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Rozalii w Suszu

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

 V Niedziela Wielkiego Postu 21.03.2021r.

1.      Dziś przypada III Niedziela miesiąca i taca jest przeznaczona na cele inwestycyjne w naszej parafii.

2.      Dziękuję mieszkańcom Bronowa za ofiary na kwiaty do "Grobu Pańskiego" - zebrano 501,97zł a w kościele zbieramy na ten cel do skrzynki umieszczonej przy ołtarzu bocznym.

3.       Tegoroczną "jałmużnę wielkopostną" podobnie jak w roku ubiegłym przeznaczmy na Eliphasa Micewiri z Kenii.

4.      W piątek 26.03 zapraszam na Drogę Krzyżową w plenerze na godz. 1900. Spotkanie organizacyjne dla osób chętnych do udziału w tej formie modlitwy będzie w czwartek po Mszy wieczornej. Na Drogę Krzyżową proszę przygotować krzyże.

5.      W Liturgii Kościoła w czwartek przypada Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, Dzień Świętości Życia.

6.      Za tydzień przypada Niedziela Palmowa, którą rozpoczniemy Wielki Tydzień. Poświęcenie palm będzie na każdej Mszy św.

7.      Jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" BISKUP  ELBLĄSKI

Elbląg, dn. 18 stycznia 2021 roku

№ 43 / BE / 2021

DEKRET  O  JUBILEUSZOWYM  ROKU  ŚW.  JÓZEFA

Ojciec Święty Franciszek postanowił, aby rok 2021 był obchodzony w Kościele powszechnym jako Rok św. Józefa. Uzasadnienie tej decyzji znajduje się w liście apostolskim. Pismo to zaczyna się od słów (a zarazem nosi tytuł) Patris corde [Ojcowskim sercem]. Kościół elbląski jest zobowiązany podjąć wskazania i propozycję Ojca Świętego, zawarte w okolicznościowym przesłaniu.

W diecezji elbląskiej znajduje się kilka parafii i kościołów, które w swojej nazwie noszą imię św. Józefa. Zgodnie ze zwyczajem obchodzenia jubileuszy w Kościele, ustanawiam następujące kościoły stacyjne:

 • kościół parafialny pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Morągu – w tym mieście istniał katolicki kościół pw. św. Józefa (wybudowany w latach 1892/93), który został zniszczony. Parafia nosi wezwanie św. Józefa;
 • kościół parafialny pw. św. Bartłomieja w Pasłęku – w 1855 roku katolicy wznieśli kościół św. Józefa w Pasłęku, który obecnie służy parafii greckokatolickiej. Parafia rzymskokatolicka nosi wezwanie św. Józefa;
 • kościół parafialny pw. św. Józefa w Gościszewie (dekanat Sztum) – wybudowany w 1928 roku;
 • kościół parafialny pw. św. Józefa w Malborku - Kałdowie – wybudowany w latach 1930/31;
 • kościół filialny pw. św. Józefa w Starym Siedlisku (parafia w Nowicy, dekanat Pasłęk I) – barokowa świątynia, przebudowana w stylu neogotyckim; budynek mocno zniszczony, wymaga gruntownego remontu;
 • kościół parafialny pw. św. Józefa Robotnika w Elblągu – współczesna świątynia, wybudowana w elbląskiej dzielnicy Bielany;
 • kościół parafialny pw. św. Rozalii w Suszu – wybudowany w latach 1904/05, w którym pielęgnuje się nabożeństwo ku czci św. Józefa.

Stolica Apostolska, w związku z Rokiem św. Józefa, udziela łaski odpustu zupełnego za:

 • półgodzinne rozważanie Modlitwy Pańskiej,
 • udział w dniu skupienia, które zawiera rozważanie o św. Józefie,
 • spełnienie uczynku miłosierdzia względem duszy lub ciała,
 • odmówienie części różańca w rodzinie lub przez narzeczonych,
 • codzienne powierzenie działalności (pracy) opiece św. Józefa,
 • modlitwę za wstawiennictwem św. Józefa za poszukujących pracy (bezrobotnych),
 • odmówienie Litanii do św. Józefa lub Akatystu, lub innej modlitwy w intencji prześladowanych chrześcijan,
 • modlitwę do św. Józefa – w dniach: uroczystość św. Józefa (19 marca), wspomnienie św. Józefa Rzemieślnika (1 maja) i w święto Świętej Rodziny,
 • odmówienie modlitwy za wstawiennictwem św. Józefa przez osoby starsze i chore, które nie mogą wyjść z domu. Dotyczy to również osób umierających.

Wszyscy spowiednicy posiadają upoważnienie do zwalniania z ekskomuniki latae sententiae, zaciągniętej za popełnione przestępstwo aborcji (kan. 1398 KPK; zob. pkt 12 Listu Apostolskiego papieża Franciszka Misericordia et Misera z dnia 20 listopada 2016 roku).

Ponadto zarządzam, by w każdą środę, w roku jubileuszowym, w kościołach i kaplicach w diecezji elbląskiej była odmawiana Litania do św. Józefa.

+ Jacek Jezierski

Biskup Elbląski

ks. Zdzisław Bieg

Kanclerz KuriiIntencje Mszalne w tygodniu 21.03.2021 - 28.03.2021r.

V Niedziela Wielkiego Postu

21.03.2021r.

800 + Marianna i Jan; Marianna i Józef

1000 + Gerard Weinert 10r.śm.; Emilia i August

1200 + Józef i Helena Szalkowscy

/+ Robert Nikiel/

1800 + Tomasz Stryjewski

Poniedziałek

22.03.2021r.

1800 + Tadeusz Maliwiecki - od uczestników pogrzebu

Wtorek      23.03.2021r.

700  + Irena Stasińska- od uczestników pogrzebu

1800 + Grażyna Nichczyńska 30 dz.p.p.

Środa 

24.03.2021r.

700 O łaskę zatrzymania choroby oczu dla Julii

1800 + Wacław

Czwartek

25.03.2021r.

 

700  Za Sandrę i Jakuba w intencji Bogu wiadomej

1800 + Mieczysław Trocki

Piątek

26.03.2021r.

700 + Robert

1800 + Wacław

Sobota 

27.03.2021r.

700 + Wacław

1800 + Anna i Maksymilian Giżeńscy; + z rodzin Giżeńskich, Barczak, Szustkowskich

 Niedziela

Palmowa

28.03.2021r.

800 O zdrowie i błog. Boże dla Haliny

1000 O zdrowie dla Haliny w 84 urodziny oraz Anny i Sławomira w 34 rocz. ślubu

1200 + Tadeusz Dumkiewicz 4r.śm. i + z rodziny

/+ Henryk Prus 1r.śm.; Janina, Jan, Stanisław Różyccy/

1800 + Irena i Konrad Stryjewscy14.03.2021r.
07.03.2021r.
28.02.2021r.
Modlitwa
Stary Testament
Ks.Proboszcz Radosław Klein
Litania do Św Rozalii
Wizyta Biskupa w dniu 25.11.2020r.
Litania do Św. Józefa
Linki internetowe