Nr konta Parafii Św. Rozalii w Suszu.


BS w Suszu : 55 8320 0005 0007 1039 2000 0010