Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Rozalii w Suszu

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

V Niedziela Wielkiego Postu 29.03.2020r.


1.      W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek/chorych odwiedzimy z sakramentami/, I sobota /Msza wynagradzająca o godz.700/ oraz I Niedziela /zmiana tajemnic różańcowych indywidualnie/.

2.      Za tydzień przypada Niedziela Palmowa. Błogosławieństwo palm na każdej Mszy św. bez użycia wody.

3.      Przy wyjściu z kościoła ustawiona jest skarbona na ofiary z przeznaczeniem na utrzymanie kościoła. Za zrozumienie potrzeby i ofiary serdecznie dziękuję.

4.      Narzeczeni, którzy nie mają jeszcze kursu przedmałżeńskiego, a chcą go ukończyć proszę o indywidualne zgłaszanie się do proboszcza w celu ustalenia formy i terminu spotkań.

5.      W związku z koronawirusem bardzo proszę o przestrzeganie zasad wprowadzonych przez rząd a w  kościołach dostosować się do najnowszych zaleceń Biskupa/umieszczone w gablocie i stronie internetowej parafii/. W naszej świątyni: w tygodniu Msze św. będą bez zmian, kościół  będzie otwarty do indywidualnej modlitwy, w Niedzielę Msze św. w stałym harmonogramie i zgodnie z zarządzeniem sanepidu liczba uczestników nie może przekraczać 5 osób, dlatego zachęcamy by na Mszy uczestniczyła tylko rodzina zamawiająca intencję.

6.      Zachęcam do intensywnej modlitwy za wstawiennictwem św. Rozalii, która jest patronką od wszelkich epidemii.

9. Nr konta Parafii: BS w Suszu : 55 8320 0005 0007 1039 2000 0010

--------------------------- w minionym tygodniu odeszli -------------------------------------

+ Janina Wycka, l. 81

+ Lucyna Senwicka, l. 68

+ Henryk Prus, l. 78WSKAZANIA BISKUPA ELBLĄSKIEGO [24 marca 2020]

1.      Zgromadzenie liturgiczne [np. Msza św., pogrzeb] zgodnie z przepisami sanitarnymi obowiązującymi od 25 marca br., nie może przekroczyć pięciu osób, nie licząc księdza i obsługi.

2.      W związku z powyższym, zwalniam katolików diecezji elbląskiej i przebywających na jej terenie z obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Mszy św. do dnia 11 kwietnia br. [dyspensa kan. 87 § 1 oraz 1245 KPK]. Polecam, aby dla dobra własnego i bliskich przez czas epidemii modlić się i pozostawać w domu.

3.      Chrzest zdrowego dziecka należy odłożyć na późniejszy termin. W przypadku dziecka chorego należy wezwać księdza.

4.      Pierwsza Komunia św. i bierzmowanie będą udzielane dopiero po przejściu głównej fali epidemii. Nie sposób dziś określić termin tych uroczystości.

5.      Może okazać się niemożliwą spowiedź przed Wielkanocą. Obowiązek ten trzeba będzie odłożyć na później, gdy minie zagrożenie epidemią. W sytuacji granicznej, zagrożenia chorobą lub śmiercią, gdy nie ma możliwości spowiedzi, należy wzbudzić żal za grzechy, motywowany miłością i szacunkiem wobec Boga. Taki żal, zwany doskonałym, gładzi wszystkie grzechy. Później jednak grzechy należy wyznać podczas spowiedzi.

6.      Komunia święta:

- nie wolno nakazywać przyjmowania Komunii św. na rękę

- nie wolno też zabraniać przyjmowania Komunii św. na rękę

W czasie epidemii zachęcam do przyjmowania Komunii św. na rękę. Proszę księży, aby przed komunią dali następujący komentarz: Do Komunii św. najpierw podchodzą ci, którzy przyjmują ją na rękę. Później ci, którzy przyjmują komunię do ust.

7.      Pogrzeb – należy dostosować się do obowiązujących przepisów sanitarnych, nawet jeśli wskażą, że pogrzeb ma się odbywać tylko od bramy cmentarza do grobu. Msza św. w intencji zmarłego może być odprawiona w dniu pogrzebu, bez wprowadzania trumny do kościoła.

8.      Papież Franciszek udziela na czas epidemii odpustu zupełnego następującym osobom:

I. zarażonym koronawirusem, przebywającym na kwarantannie, pracownikom służby zdrowia, rodzinom osób chorych.

II. umierającym, zwłaszcza gdy nie mogli wyspowiadać się i przyjąć sakramentu namaszczenia chorych oraz Komunii św. w formie Wiatyku.

III. modlącym się przed Najświętszym Sakramentem, odprawiającym także w warunkach domowych: Drogę Krzyżową, różaniec, czytającym przez pół godziny Pismo Święte.

Warunkiem uzyskania odpustu jest modlitwa w intencjach Ojca Świętego i wyznanie wiary, choćby w formie skróconej i spontanicznej np. Wierzę w Ciebie Chryste.

9.     Liturgia Wielkiego Tygodnia:

* NIEDZIELA PALMOWA

- rezygnujemy z procesji w kościele i poza kościołem

- poświecenie palm tylko znakiem krzyża, bez wody święconej

* WIELKI CZWARTEK

- Msza Krzyżma w katedrze św. Mikołaja w Elblągu - bez udziału księży i wiernych

- poświęcenie olejów: krzyżma, chorych, katechumenów

- Msza Wieczerzy Pańskiej wieczorem - bez obrzędu obmycia nóg i bez procesji do tzw. Ciemnicy [Najświętszy Sakrament pozostaje w tabernakulum], nie ma adoracji po nabożeństwie

* WIELKI PIĄTEK

- Liturgia Męki Pańskiej – nie ma adoracji krzyża przez ucałowanie, nie ma procesji do tzw. Grobu Pańskiego [Najświętszy Sakrament pozostaje nadal w tabernakulum], nie ma adoracji po nabożeństwie

- do modlitwy powszechnej dodajemy specjalne wezwanie związane z epidemią

* WIELKA SOBOTA

- nie ma poświęcenia pokarmów w kościele, przed kościołem, czy też na tzw. dojazdach

- zapewne będą transmisje telewizyjne i internetowe błogosławienia pokarmów; trzeba do nich dołączyć w warunkach domowych

- Liturgia Wigilii Paschalnej [wieczorem] – nie rozpalamy ognia przed kościołem, nie ma procesji z paschałem, liturgia zaczyna się od zapalenia paschału i orędzia wielkanocnego

* NIEDZIELA WIELKANOCNA

- nie ma procesji rezurekcyjnej

- śniadanie wielkanocne rozpoczynamy w domach od zapalenia świecy ustawionej na stole oraz modlitwy Ojcze nasz, wówczas głowa rodziny wypowiada słowa: Chrystus zmartwychwstał, Alleluja!, a pozostali odpowiadają: Prawdziwie zmartwychwstał, Alleluja!

10. Zachęcam do korzystania z transmisji Mszy św. i nabożeństw w mediach.

Proszę wszystkich o cierpliwość i życzliwość wzajemną. W ten sposób przetrwajmy trudne dni [por. Ef 5, 16].

+Jacek Jezierski – biskup elbląski


POSTANOWIENIA BISKUPA ELBLĄSKIEGO W ZWIĄZKU ZE STANEM ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO [14 marca 2020]

Epidemie wybuchają co jakiś czas. Występowały także w naszej ojczystej przeszłości. Zagrażają życiu wielu osób. Pochłonęły setki, a nawet tysiące ofiar.

Dlatego też musimy bardzo rozsądnie i odpowiedzialnie przeciwstawić się wielkiej epidemii noszącej nazwę koronawirus. Ograniczenie rozwoju tej choroby wymaga m.in. rezygnacji z gromadzenia się w tym czasie w dużych grupach, także na Mszy św. i na nabożeństwach. Dla dobra własnego i bliźnich należy w najbliższe niedziele pozostać w domu, rezygnując z udziału we Mszy świętej. W aktualnej sytuacji jest to moralny obowiązek.

Kościoły pozostają otwarte. Msze św. będą w nich odprawiane dla małych grup, maksymalnie do 50 osób. Wymagają tego przepisy sanitarne, które mamy obowiązek respektować.

W związku z zagrożeniem epidemią zachęcam do modlitwy w domu, do uczestnictwa w transmisjach niedzielnej Mszy św. w telewizji, radiu oraz internecie.

Przypominam, że można przyjmować Komunię św. na rękę. Jest to zgodne z prawem Kościoła. Trzeba do Komunii uformować dwie procesje. Najpierw do Komunii św. na rękę. Następnie (lub obok) do Komunii św. udzielanej do ust.

W związku z epidemią polecam odwołanie rekolekcji wielkopostnych, nabożeństw Gorzkich Żali oraz Drogi Krzyżowej dla dzieci i młodzieży. Droga Krzyżowa dla dorosłych może odbywać się w grupie tylko do 50 osób.

Polecam, aby w większych parafiach został zorganizowany stały dyżur w konfesjonale oraz aby udzielać Komunii św. poza Mszą w niedzielę np. o godz. 15.00, 16.00, 17.00, a w dni robocze o godz. 9.00, 12.00 i 15.00. Nie całujemy krzyża w przedsionku kościoła, ani nie wystawiamy relikwii do ucałowania.

Spokojnie i życzliwie wobec innych przetrwajmy trudny czas.

+Jacek Jezierski – biskup elbląski


Intencje Mszalne w tygodniu 29.03.2020 - 05.04.2020r.

V Niedziela Wielkiego Postu

29.03.2020r.

800  + Gerhart Weinert 9r.śm.

1000 + rodziców Urszula i Julian brat Eugeniusz z rodziny Dzido

1200 + Aniela, Stanisław, Leokadia, Stefan, Tadeusz, Zygmunt Malinowscy

1800 + Józef  Domagalski i córki Iwona Grzegolec, Ewa Wątrubska

Poniedziałek

30.03.2020r.

700 + Włodzimierz Rajchman 30dz.p.p.

1800 + Teresa Kuś - od uczestników pogrzebu

Wtorek     

31.03.2020r.

700 za parafian

1800 O zdrowie i błog. Boże dla Haliny w 91 urodziny

Środa 

01.04.2020r.

 

700 + Krystyna Milewska 30dz.p.p.

1800  za dusze w czyśćcu cierpiące

Czwartek

02.04.2020r.

 

700 + Włodzimierz Rajchman - od uczestników pogrzebu

1800 + Daniela Lasowa- od uczestników pogrzebu

Piątek

03.04.2020r.

700

1800 + Ryszard Kuczyński

 Sobota 

04.04.2020r.

700 wynagradzająca NSNMP

1800 + Jan Rynkowski 2r.śm.

1830 + Jan, Bogdan, Marta, Ryszard, Wiktor Kapica

VI Niedziela Wielkiego Postu

05.04.2020r.

Niedziela Palmowa

800 + Natalia/10r.śm./ i Kazimierz Siecińscy

    

1000 + Genowefa, Franciszek, Tadeusz, Łukasz, Stanisław Cybulscy

1200 + Jadwiga Pohlid 20r.śm.i + z rodziny

1800 O zdrowie dla Haliny w 83 urodziny i 33 rocz. ślubu Anny i Sławomira

    

22.03.2020r.
15.03.2020r.
08.03.2020r.
Modlitwa
Stary Testament
Ks.Proboszcz Radosław Klein
Litania do Św Rozalii