Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Rozalii w Suszu

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wrzechświata
22.11.2020r.


1.      Dziś przypada ostatnia Niedziela Roku Liturgicznego Kościoła - Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata.

2.      Dziękuje za ubiegłotygodniowe ofiary na cele inwestycyjne w naszej parafii.

3.      W Liturgii Kościoła: dziś św. Cecylii - patronki śpiewu i muzyki kościelnej; we wtorek św. Andrzeja Dung-Lac i tow.; w środę św. Katarzyny Aleksandryjskiej;

4.      Nabożeństwo wypominkowe połączone z modlitwą różańcową jest codziennie przez cały miesiąc o godz. 1730. Przez cały listopad można składać na wypominki.

5.      Jest nowy numer "Gościa Niedzielnego".

6.      Od dzisiejszej Niedzieli rozpoczynamy rozprowadzanie świec Caritas z Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Świec jest w tym roku o połowę mniej, ale w tygodniu będą jeszcze świece duże.

7.      Od przyszłej Niedzieli po Mszach św. rozpocznie się rozprowadzanie opłatka na stół wigilijny.

8.      W przyszłą Niedzielę rozpoczynamy Adwent - liturgiczny czas przygotowania do świąt Narodzenia Pańskiego.

------------------------------------- odeszli w minionym tygodniu -------------------------------------

+ Zofia Czartoryska, l. 76Komunikat biskupa elbląskiego [7 listopada 2020]

Pogorszyły się znacząco warunki epidemiczne, dlatego od 7 do 29 listopada 2020 r. obowiązuje przepis sanitarny, który dopuszcza w przestrzeni kościoła obecność 1 osoby na 15 m kw.

W związku z powyższym udzielam wszystkim katolikom diecezji elbląskiej oraz przebywającym na jej terenie dyspensy od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Mszy świętej. Dyspensy udzielam w jedności z biskupami innych diecezji w Polsce. Jest ona ważna aż do odwołania.

Równocześnie zachęcam do wspólnej modlitwy w domu, a także do korzystania z transmisji telewizyjnych, radiowych oraz internetowych Mszy świętej. Na ile to możliwe proszę również o materialne wsparcie własnej parafii i dzieł Kościoła w tym okresie.

 

+Jacek Jezierski, biskup elbląski

Elbląg, dn. 7 listopada 2020WSKAZANIA DUSZPASTERSKIE BISKUPA ELBLĄSKIEGO [17 października 2020]

1. Limity wiernych w kościołach

Od 17 października 2020 r. obowiązują limity uczestników nabożeństw w kościołach: w tzw. strefie żółtej – 1 osoba na 4m2, w strefie czerwonej - 1 osoba na 7m2. Przy drzwiach wejściowych do kościoła należy umieścić tego typu informację.

2. Dyspensa

Udzielam dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej od 18 października do 15 listopada br. osobom chorym i starszym oraz ich opiekunom, a także pracownikom służby zdrowia [kan. 87 § 1 oraz 1245 KPK].

3. Chrzest

Do obrzędów chrzcielnych używamy za każdym razem świeżej wody. Kapłan udziela chrztu w maseczce, a przed i po namaszczeniu olejem krzyżma, myje i dezynfekuje ręce.

4. Spowiedź

Nie spowiadamy w konfesjonałach zamkniętych (szafowych). Po każdej spowiedzi dezynfekujemy folię na kratach konfesjonału od strony penitenta. Wymieniamy ją przynajmniej raz w tygodniu.

5. Chorzy

Księża idą do chorych z Komunią świętą tylko na wyraźne zaproszenie, ponawiane za każdym razem. Czynią to w maseczkach, a nawet rękawiczkach, gdyż mamy do czynienia z grupą podwyższonego ryzyka, tj. osób chorych, starszych, o mniejszej odporności immunologicznej. Opiekujący się chorymi i ich rodziny przeżywają często lęk, którego nie można lekceważyć.

6. Udzielanie Komunii

Szafarze, w tym także księża, udzielają Komunii w maseczkach.

Komunia może być udzielana zarówno: klęczącym „do ust”, jak i stojącym „na rękę”. Obydwa sposoby są równouprawnione. Wierni posiadają prawo wyboru sposobu przyjęcia Komunii. Szafarzowi nie wolno tego prawa ograniczać.

Przed Komunią należy poinformować wiernych o porządku i sposobie przyjmowania Eucharystii. Należy utworzyć oddzielne rzędy dla przyjmujących Komunię do ust i na rękę. Jeśli jest tylko jeden szafarz najpierw udziela Komunii na rękę, a następnie do ust. Szafarz okazuje zawsze cierpliwość i zrozumienie przystępującym do Komunii.

7. Uroczystość Wszystkich Świętych

Zachęcam, aby w Uroczystość Wszystkich Świętych zachować w kościołach porządek niedzielny (nie redukować ilości Mszy św.). Podobnie może być w Dniu Zadusznym (2 listopada). Należy przypominać wiernym, że cały listopad jest poświęcony pamięci zmarłych i odwiedziny grobów trzeba zaplanować poza 1 i 2 listopada, aby uniknąć przebywania w tłumie.

8. Spotkania i katecheza przyparafialna

Jeśli pozwalają na to przepisy sanitarne, w danej miejscowości czy dzielnicy, można gromadzić się na spotkania w grupach, wspólnotach, dla formacji i katechezy. Patrzymy tutaj analogicznie na działalność pozaszkolną i kulturalną, którą prowadzą stowarzyszenia i instytucje.

9. Zasady bezpieczeństwa

W kościele, zakrystii, kancelarii parafialnej, używamy maseczek osłaniających usta i nos. Przy drzwiach kościoła umieszczamy dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk.

+Jacek Jezierski, biskup elbląski

Elbląg, dn. 17 października 2020Intencje Mszalne w tygodniu 22.11.2020 - 29.11.2020r.

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

22.11.2020r.

800  + Helena i Jan Marszałek

1000 + Ryszard /10r.śm./ i Barbara Rybka

1200  + Irena i Tadeusz Kawiccy

1800 Msza zbiorowa za zmarłych 22/30

Poniedziałek

23.11.2020r.

700 O błog. Boże i łaskę zdrowia dla Andżeliki z okazji urodzin

1800 Msza "greg" 23/30 (+ Marcin Cieciera 2r.śm.)

Wtorek     

24.11.2020r.

700  O zdrowie dla Dominiki

1800 Msza "greg" 24/30

Środa 

25.11.2020r.

 

700 O zdrowie i błog. Boże dla Bohdana Baran i jego rodziny

1800 Msza "greg" 25/30

Czwartek

26.11.2020r.

 

700 + rodziców Antonina i Aleksander Walasek, mąż Edward i syn Ryszard

1800 Msza "greg" 26/30

Piątek

27.11.2020r.

700 Za rodzinę Baran i Urbanowicz- w intencji Bogu wiadomej

                                                                                  

1800 Msza "greg" 27/30

 Sobota 

28.11.2020r.

700 + Dobroczyńców Zgromadzenia Sióstr Albertynek

1800  Msza "greg" 28/30 (+ Zdzisław Konicz)

29.11.2020r.

800 + Zygmunt Kochalski i + z rodziny

1000 + Bartłomiej Dziedzic

1200 1/ O zdrowie i błog. Boże dla Emilii Piaseckiej w 1 urdziny

2/ + Henryk Żurawski 1r.śm.

1800 Msza zbiorowa "greg" 29/30Wypominki 1730

Msza za zmarłych 1800

02.11.2020r.

/od 01.11.2019r. do 31.10.2020r./

1. Danuta Tęczar + 02.11.2019r.

2. Barbara Semrau + 12.11.2019r.

3. Danuta Sztuka + 06.11.2019r.

4. Stanisław Malinowski + 22.11.2019r.

5. Henryk Żurawski + 01.12.2019r.

6. Teresa Kuś + 04.12.2019r.

7. Ryszard Ewertowski + 14.12.2019r.

8. Gertruda Sudaj + 19.12.2019r.

9. Roman Jasek + 06.01.2020r.

10. Zofia Jędrych + 17.01.2020r.

11. Halina Jawornicka + 19.01.2020r.

12. Aleksandra Kalisz + 24.01.2020r.

13. Grażyna Słupek + 29.01.2020r.

14. Sebastian Skibiński + 24.01.2020r.

15. Daniela Lasowy + 10.02.2020r.

16. Genowefa Wiśniewska + 10.02.2020r.

17. Irena Bryzek + 21.02.2020r.

18. Krystyna Milewska + 22.02.2020r.

19. Jarosława Czubińska + 23.02.2020r.

20. Włodzimierz Rajchman 28.02.2020r.

21. Zdzisław Derybwski + 11.03.2020r.

22. Janina Wycka + 25.03.2020r.

23. Lucyna Senwicka + 24.03.2020r.

24. Henryk Prus + 26.03.2020r.

25. Jan Budzelewski + 01.04.2020r.

26. Bernadeta Michta 01.0.2020r.

27. Zdzisław Piłat + 02.04.2020r.

28. Zofia Sulkowska + 17.04.2020r.

29. Rajmund Piotrowski + 28.04.2020r.

30. Genowefa Traczyk + 01.05.2020r.

31. Mieczysław Włodarek + 02.05.2020r.

32. Paweł Waćkowski + 14.05.2020r.

33. Krystyna Grzonkowska + 22.05.2020

34. Marzena Latoszek + 22.05.2020r.

35. Stanisława Szubert + 26.05.2020r.

36. Paweł Lasowy + 22.06.2020r.

37. Witold Jackiewicz + 19.07.2020r.

38. Bogdan Antolak + 21.07.2020r.

39. Dora Puwalska + 22.07.2020r.

40. Stanisław Dybich + 27.07.2020r.

41. Jerzy Mroziak + 04.08.2020r.

42. Roman Brzuszkiewicz + 04.08.2020r.

43. Zofia Dębek + 10.08.2020r.

44. Teresa Ciborska + 13.08.2020r.

45. Bronisława Bożęcka + 16.08.2020r.

46. Marcin Gurzyński + 17.08.2020r.

47. Janusz Kozak + 28.09.2020r.

48. Waldemar Stryjek + 30.09.2020r.

49. Danuta Rolińska + 07.10.2020r.

50. Tadeusz Sokołowski + 14.10.2020r.

15.11.2020r.
08.11.2020r.
01,11,2020r.
Modlitwa
Stary Testament
Ks.Proboszcz Radosław Klein
Litania do Św Rozalii