ks. mgr Radosław Klein, urodzony 22.10.1974r. w Nowym Dworze Gdańskim, szkołę podstawową ukończył w Nowym Dworze Gd. Naukę w szkole średniej podjął w  Zespole Szkół Gastronomicznych w Elblągu w klasie Technik Żywienia o specjalizacji żywienie zbiorowe i ukończył maturą w roku 1993. W roku 1994 został przyjęty na pierwszy rok studiów w Wyższym Seminarium Duchownym w Gdańsku-Oliwie, gdzie po zakończonym roku akademickim przeniósł sie do rodzinnej, nowej Diecezji Elbląskiej, wstępując na drugi rok studiów w Wyższym Elbląskiem Seminarium Duchownym w Elblągu. Studia wyższe zakończył obroną pracy magisterskiej na Uniwersytecie Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie na wydziale teologicznym a pracę magisterską napisał z liturgiki pt: "Obraz Chrystusa w modlitwach wstawienniczych jutrzni i nieszporów okresu przygotowania paschalnego"

Zwieńczeniem sześcioletnich studiów w Seminarium Duchownym było przyjęcie święceń kapłańskich w Katedrze Elbląskiej 10.06.2000r. z rąk pierwszego Biskupa Elbląskiego J.E. Ks. Bpa Dra Andrzeja Śliwińskiego. Pracę duszpasterską rozpoczął jako wikariusz  od 01.07.2000r. w parafii Konkatedralnej św. Jana Ewangelisty w Kwidzynie (2000 -2004) następnie w parafii Konkatedralnej św. Wojciecha w Prabutach (2004-2010) oraz w parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Malborku (2010-2012). Od 21.04.2012r. objął urząd proboszcza w parafii św. Mikołaja w Pogorzałej Wsi, gdzie pracował do 30.09.2018r.

W czasie swojej pacy duszpasterskiej był przewodnikiem grup pielgrzymkowych udających się w pieszej pielgrzymce na Jasną Górę - prowadził Pomezanię Kwidzyn i Adalbertus Prabuty-Susz, był diecezjalnym wizytatorem katechetycznym (2013-2017), dziekanem dekanatu Malbork II (2017-2018).

Obecnie od 01.10.2018r. z mocy dekretu Biskupa Elbląskiego proboszcz parafii św. Rozalii w Suszu.

fia